INFORMÁCIE PRE REGISTRÁCIU :

Organizátori Rally Kopanice 2020 pre Vás pripravili na tento rok jednodňovú rally v krásnom prostredí myjavských Kopaníc.

Termín akcie: 28. – 30. August, 2020

Miesto  (depo):   futbalový areál v obci Krajné (GPS 48.694687, 17.689219)

CHARAKTERISTIKA, POPIS MOTOPODUJATIA:

CHARAKTER AKCIE:

Športové motocyklové podujatie Rally Kopanice, je výjazd určený pre všetky motocykle, ktoré sú prispôsobené k orientačnej jazde podľa grafického itinerára (roadbooku), doplnené zariadením odmeriavacim vzdialenosť (tripmastrom) a  spôsobilé jazdy po pozemných komunikáciach i vo voľnom teréne.

Koncepcia motopodujatia je prioritne stanovená ako orientačný výjazd po kopaničiarskom kraji. Na trase výjazdu nie je vytvorený žiaden okruh, na ktorom by sa opakovane merali časové údaje jazdcov.

TRASA VÝJAZDU:

Trasa vedie po nespevnených cestách a bežných verejných pozemných komunikáciach, kde je každý jazdec považovaný za účastníka cestnej premávky s povinnosťou dodržiavať pravidlá cestnej premávky a ostatné všeobecne záväzne právne predpisy. Trasa nevedie mimo poľných, lesných, poľnohospodárskych ciest.

Trasu výjazdu usporiadateľ vyberá tak, aby nedošlo ku „kolízii“ s majiteľmi pozemkov, k porušeniu legislatívy, nevhodnému zaťaženiu životného prostredia a enviromentu.

BEZPEČNOSŤ:

Každý jazdec sa zúčastňuje výjazdu dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. V prípade dopravnej nehody, zranenia či iného postihnutia spôsobeného športovou činnosťou si nebude nárokovať žiadne odškodnenie od usporiadateľa. Usporiadateľ sa zaisťuje zabezpečiť mobilnú záchrannú asistenčnú službu zo zdravotníckou asistenciou. Počas podujatia sa bude každý účastník riadiť pokynmi usporiadateľa a ním poverených činovníkov.

Každý jazdec je povinný:

– informovať usporiadateľa keď bude ohrozený život alebo zdravie a poskytnúť pomoc každému účastníkovi v takejto situácii

– nahlásiť usporiadateľovi iného jazdca, ktorý má na trati problémy, ktoré mu pravdepodobne zabránia v dokončení výjazdu,

– zúčastňovať sa rozpráv zo strany usporiadateľa a dodržiavať jeho pokyny.

Účastník navigačného výjazdu sa môže registrovať do jednej z dvoch kategórií.

Kategória RACE:

Je určená pre pokročilejších jazdcov, zvládajúcich jazdu vo voľnom offroad teréne, schopných prekonať nielen prírodné prekážky, ale i rôzne výjazdy a  zjazdy. Počas cca 200 km výjazdu absolvujete min. tri kontrolné prestávky, kde budete zmonitorovaní organizátorom. Nutnou súčasťou motocykla je navigačná technika (roadbook a tripmaster), podľa ktorej sa koriguje a naviguje smer výjazdu. Odporúčame zhliadnuť http://www.rallykopanice.sk/video/navigacna-technika-v-praxi/

Účastník obdrží grafický itinerár (papierová rolka navijajúca sa do roadbooku), využívajúci len obrázkové schémy, nie GPS súradnice ani azimuty. Elektronické ani iné formy itinerárov nebudú poskytované.

Kategórie RACE je rozdelená do tried:

 • M – zdvihový objem valcov do 530 ccm a akákoľvek prevádzková hmotnosť
 • L – zdvihový objem valcov od 531 ccm a prevádzková hmotnosť do 180kg  
 • XL – zdvihový objem valcov od 531 ccm a prevádzková hmotnosť od 181kg

pri registrácii uvádzate: zdvihový objem valcov (odpíš údaj P.1 z Osvedčenia o evidencii) a prevádzkovú hmotnosť (odpíš údaj G z Osvedčenia o evidencii). Údaje budú kontrolované pri technickej prebierke.

PROGRAM KATEGÓRIE RACE:

28.8.2020

12:00-22:00 – otvorenie depa, registrácia: evidencia, úhrada štartovného, výdaj tracker + itinerár (naproti vratnej zálohe 50€ + 10€), technická prebierka motocyklov a výbavy jazdca.

19:00 – výdaj večera

22:00 – povinná rozprava / inštruktáž

29.8.2020

6:45 – výdaj raňajok

7:30 – postupné štartovanie jazdcov z rampy na futbalovom ihrisku TJ Slovan Krajné

18:00 – výdaj večera

22:00 – vyhlásenie výsledkov, dekorovanie víťazov jednotlivých tried kategórie RACE

30.8.2020

Balenie, rozlúčka s účastníkmi

TECHNICKÉ PODMIENKY:

Organizátor si vyhradzuje právo podrobiť každý motocykel a výbavu jazdca administratívnou a technickou prebierkou. Motocykel musí spĺňať tieto kritériá:

   • platná technická kontrola (dobrý technický stav, doplnené prevádzkové kvapaliny, bez úniku prevádzkových náplní)
   • spĺňať hlukový limit, v koncovke musí byť tlmič hluku (db killer), nadmerne hlučné motocykle neprejdú technickou prebierkou a nebude im umožnený štart
   • funkčné obe brzdy, nie nadmerne opotrebované brzdové obloženie
   • funkčné svetlomety a brzdové osvetlenie, lekárnička
   • motocykel musí byť možné naštartovať vlastným štartérom
   • pneumatiky určné do terénnych podmienok s „ostrým“, nie nadmerne opotrebovaným vzorom – dezénom, pneumatiky pre cestné enduro typu TKC 80, E 09, K60 Scout a pod. nebudú akceptované
   • správne umiestnené štartovné číslo pridelené usporiadateľom a pripevnená tabuľka s evidenčným číslom (ŠPZ)
   • platný Technický preukaz – Osvedčenie o evidencii, preukázať platné Zákonné poistenie (PZP)
   • motocykel musí byť na prebierke čistý
   • v športovom areáli TJ Rovnosť Krajné (depo) je povinnosť používania pevnej podložky pod motocyklom (proti prípadnému úniku prevádzkových kvapalín do zeme)

Jazdec a jeho vybavenie musí spĺnať tieto kritériá:

   • MX motocyklová pevná obuv, t.j. čižmy s pevnou ochranou členka
   • pevné ochranné prvky kolien, ramenien, laktí, hrude a chrbáta (MX chráničová košela)
   • prilba s funkčným zapínaním a homologizáciou pre prevádzku v cestnej premávke, povolené sú aj prilby vyklápacie či motokrosové
   • motocyklové rukavice (odporúčané sú rukavice s protektormi na hánky), ak motorka nemá chrániče rúk, sú protektory na rukaviciach povinné
   • občiansky preukaz, vodičský preukaz, medzinárodný preukaz zdravotnej poisťovne

CENA:

Cena pre kategóriu RACE je 94 EUR a zahŕňa:  GPS tracker, itinerár, zázemie bivaku, darček, 2x večera s nápojom (piatok a sobota), 1x raňajky s nápojom (29.8.2020), pitný režim počas preteku, uzavretý areál so sprchou (v zmysle aktuálnej epidemiologickej situácie a nariadení hygienikov) a dostatočným počtom WC, lekárska záchranná služba a prípadný odťah do depa. Registrácia je platná až uhradením nevratnej zálohy vo výške 44 EUR a to do 14 dní odo dňa odoslania registračného formulára.  Zostávajúca časť registračného  poplatku vo výške 50 EUR je splatná V HOTOVOSTI na mieste počas technických prebierok motocyklov.  O zmenu účastníka je možné požiadať emailom, najneskôr však do 23.8.2020 a to bezplatne a bez nároku na vrátenie už uhradenej zálohy. Finančné vysporiadanie si zabezpečia vzájomne pôvodný a nový účastník. Zmena účastníka musí byť schválená a potvrdená organizátorom!

Kategória Tourist:

V tejto kategórii je cieľom ukázať Vám krásne scenérie Kopaníc a možnosť navigácie výjazdu podľa itinerára. Stupeň náročnosti terénu: trasu tvoria šotoliny, existujúce poľné, poľnohospodárske cesty, spevnené cestičky a pozemné komunikácie. Pripravený je výjazd dĺžky cca 200km. Bude zvládnuteľný a je tvorený hlavne pre cestovné endurá, pre tých jazdcov (spolujazdcov), ktorí sa nezľaknú, keď skončí asfalt. Odporúčame použiť adekvátne pneumatiky, vhodné aj do terénu (TKC 80, E07, E09, E10, K60 Scout ) s nie nadmerne opotrebovaným dezénom. V tejto kategórii nepretekáme s časom, cieľom je ukázať Vám krásne pohľady na Kopanice, pričom „stupeň terénu“, budú tvoriť šotoliny, existujúce lesné a poľnohospodárske cesty a spevnené cestičky. V prípade dažďa alebo podmáčania pôdy pred samotným výjazdom, možu mať niektoré úseky vyššiu náročnosť prejazdu, teda offroad skúsenosť jazdca v takomto prostredí je žiaduca a vhodné pneu sú výhodou. Jazdec dostane grafický itinerár vo formáte A4 (tzv. „na večerníčka“). Využívané sú len obrázkové schémy (nie GPS súradnice ani azimuty).

PROGRAM KATEGÓRIE TOURIST:

28.8.2020

12:00-22:00 – otvorenie depa, registrácia: evidencia, úhrada štartovného, výdaj itinerára (vratná záloha 10 eur), prebierka motocyklov

21:00 – povinná rozprava / inštruktáž

29.8.2020

6:45 – výdaj raňajok

8:00–9:30 – dokončenie registrácie

10:00 – postupné štartovanie jazdcov z rampy na futbalovom ihrisku TJ Slovan Krajné

18:00 – výdaj večere

21:30 – vyhlásenie výsledkov, dekorácia, voľná zábava

30.8.2020

Balenie, rozlúčka s účastníkmi

TECHNICKÉ PODMIENKY:

Organizátor si vyhradzuje právo podrobiť každého jazdca a motocykel administratívnou prebierkou, kde musí spĺňať tieto kritériá:

 • platná technická kontrola – STK, lekárnička
 • preukázať osvedčenie o technickom preukaze, zákonné poistenie (PZP) – zelenú kartu, vodičský preukaz, preukaz (medzinárodný) zdravotnej poisťovne
 • v športovom areáli TJ Rovnosť Krajné (depo) je povinnosť používania pevnej podložky pod motocyklom (proti prípadnému úniku prevádzkových kvapalín do zeme)

CENA:

Cena pre kategóriu TOURIST je 46 EUR a zahŕňa itinerár, 1x raňajky s nápojom (29.8.2020), 1x večera (29.8.2020) s nápojom, pitný režim, zázemie bivaku, lekárska záchranná služba a prípadný odťah do depa. Registrácia je platná až uhradením nevratnej zálohy vo výške 20 EUR a to do 14 dní odo dňa odoslania registračného formulára.  Zostávajúca časť registračného  poplatku vo výške 26 EUR je splatná V HOTOVOSTI na mieste počas technických prebierok motocyklov. O zmenu účastníka je možné požiadať emailom, najneskôr však do 26.8.2020 a to bezplatne a bez nároku na vrátenie už uhradenej zálohy. Finančné vysporiadanie si zabezpečia vzájomne pôvodný a nový účastník. Zmena účastníka musí byť schválená a potvrdená organizátorom!

Všetky zúčastnené osoby pohybujúce sa v areálI ihriska TJ Slovan Krajné POČAS PODUJATIA, sÚ povinné dodržiavať usmerneniA hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

ORGANIZÁTOR MÁ PRÁVO PREDČASNE UKONČIŤ REGISTRÁCIU NA PODUJATIE PRÍPADNE PODUJATIE ÚPLNE ZRUŠIŤ Z DÔVODOV LEGISLATÍVNYCH, ORGANIZAČNÝCH, EPIDEMIOLOGICKÝCH ČI ADMINISTRATÍVNO-POVOĽOVACÍCH. V TAKOM PRÍPADE UHRADENÉ ZÁLOHY BUDÚ REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOM VRÁTENÉ.

REGISTRAČNÉ FORMULÁRE:

Registrácia kategórie RACE

Registrácia kategórie TOURIST