Rally Kopanice

Registrácia Rally Kopanice 2021

INFORMÁCIE PRE REGISTRÁCIU :

 

Organizátori Rally Kopanice 2021 pre Vás pripravili jednodňový orientačný výjazd v krásnom prostredí myjavských Kopaníc.

Termín akcie: 16.-18.júl 2021

Predpokladané umiestnenie depa:  rekreačné stredisko Lubina – Roh (GPS 48.807666, 17.721998) 

CHARAKTERISTIKA, POPIS AKCIE:

Koncepcia podujatia Rally Kopanice je stanovená, ako navigačný výjazd po kopaničiarskom kraji určený pre motocykle, spôsobilé k jazde po pozemných komunikáciách so sprievodným kultúrno-spoločenským programom. Motocykel nemusí mať žiadnu špeciálnu navigačnú techniku. Táto je však výhodou (nie podmienkou) – teda mať na motocykli osadený roadbook (odvíjacie zariadenie pre itinerár) a tripmaster (odmeriavacie zariadenie prejdenej vzdialenosti).

Cieľom akcie je ukázať Vám krásne scenérie Kopaníc a možnosť navigácie podľa itinerára. Pripravený je výjazd v dĺžke cca 200 km. Je zvládnuteľný a  tvorený hlavne pre cestovné endurá – pre tých jazdcov (spolujazdcov), ktorí sa nezľaknú, keď skončí asfalt. Odporúčame použiť adekvátne pneumatiky, vhodné aj do terénu (TKC 80, E07, E09, E10, K60 Scout ) s nie nadmerne opotrebovaným dezénom. V tejto kategórii nepretekáme s časom, cieľom je ukázať Vám krásne pohľady na Kopanice, pričom „stupeň náročnosti terénu“, budú tvoriť šotoliny, existujúce lesné či poľnohospodárske cesty a spevnené cestičky. V prípade dažďa, alebo podmáčania pôdy pred samotným výjazdom, môžu mať niektoré úseky vyššiu náročnosť prejazdu, teda offroad skúsenosť jazdca v takomto prostredí je žiaduca a vhodné pneu sú výhodou. Jazdec dostane grafický itinerár vo formáte A4 (tzv. „na večerníčka“) alebo vo forme rolky pre roadbook (za príplatok). Využívané sú len obrázkové schémy (nie GPS súradnice ani azimuty).

TRASA VÝJAZDU:

Trasa vedie po spevnených a nespevnených cestách a bežných verejných pozemných komunikáciách, kde je každý jazdec považovaný za účastníka cestnej premávky s povinnosťou dodržiavať pravidlá cestnej premávky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Trasa nevedie mimo poľných, lesných, poľnohospodárskych ciest. Trasu výjazdu usporiadateľ vyberá tak, aby nedošlo ku „kolízii“ s majiteľmi pozemkov, k porušeniu legislatívy, či nevhodnému zaťaženiu životného prostredia a enviromentu. 

BEZPEČNOSŤ:

Každý jazdec sa zúčastňuje výjazdu dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. V prípade dopravnej nehody, zranenia či iného postihnutia spôsobeného touto činnosťou si nebude nárokovať žiadne odškodnenie od usporiadateľa. Nakoľko je riadnym účastníkom cestnej premávky, postupuje sa štandardne, ako pri každej inej dopravnej nehode v zmysle platnej legislatívy. Počas podujatia sa bude každý účastník riadiť pokynmi usporiadateľa a ním poverených činovníkov.

Každý jazdec je povinný:

– informovať usporiadateľa keď bude ohrozený život alebo zdravie a poskytnúť pomoc každému účastníkovi v takejto situácii

– nahlásiť usporiadateľovi iného jazdca, ktorý má na trase problémy, ktoré mu pravdepodobne zabránia v dokončení výjazdu,

– zúčastňovať sa rozpráv zo strany usporiadateľa a dodržiavať jeho pokyny.

PROGRAM:

16.7.2021

15:00-21:00 – otvorenie depa, registrácia: evidencia, úhrada štartovného, výdaj itinerára, prebierka motocyklov

18:00-21:00 výdaj večere

21:00 – povinná rozprava / inštruktáž

17.7.2021

6:45 – výdaj raňajok

7:30–8:00 – dokončenie registrácie

8:00 – postupné štartovanie jazdcov z depa

10:00-18:00 – sprievodné aktivity (testovanie e-bike, AJP požičovňa)

18:00 – 21:00 výdaj večere

20:00 – vystúpenie folklórneho súboru Kopa

21:30 – vyhlásenie výsledkov, dekorácia,

22:00 – rockový koncert 

18.7.2021

Balenie, rozlúčka s účastníkmi

TECHNICKÉ PODMIENKY:

Organizátor si vyhradzuje právo podrobiť každého jazdca a motocykel administratívnou prebierkou, kde musí spĺňať tieto kritériá:

  • platná technická kontrola – STK, lekárnička
  • preukázať osvedčenie o technickom preukaze, zákonné poistenie (PZP) – zelenú kartu, vodičský preukaz, preukaz (medzinárodný) zdravotnej poisťovne
  • v areáli (depo) je povinnosť používania pevnej podložky pod motocyklom (proti prípadnému úniku prevádzkových kvapalín do zeme)

CENA:

Cena pre kategóriu TOURIST je 55 EUR a zahŕňa itinerár vo formáte A4, 1x raňajky s nápojom (17.7.2021), 2x večera (16.7. a 17.7.2021) s nápojom, pitný režim, zázemie bivaku, prípadný odťah do depa. Registrácia je platná až uhradením nevratnej zálohy vo výške 25 EUR a to do 14 dní odo dňa odoslania registračného formulára.  V prípade záujmu o itinerár vo forme papierovej rolky pre roadbook je nutné uhradiť zálohu vo výške 32 EUR. Zostávajúca časť registračného  poplatku vo výške 30 EUR je splatná V HOTOVOSTI na mieste počas technických prebierok motocyklov. O zmenu účastníka je možné požiadať e-mailom, najneskôr však do 14.7.2021 a to bezplatne a bez nároku na vrátenie už uhradenej zálohy. Finančné vysporiadanie si zabezpečia vzájomne pôvodný a nový účastník. Zmena účastníka musí byť schválená a potvrdená organizátorom!

Všetky zúčastnené osoby pohybujúce sa v areálI depa POČAS PODUJATIA, sú povinné dodržiavať usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 v zmysle aktuálnych nariadení a vyhlášok.

ORGANIZÁTOR MÁ PRÁVO PREDČASNE UKONČIŤ REGISTRÁCIU NA PODUJATIE PRÍPADNE PODUJATIE ÚPLNE ZRUŠIŤ Z DÔVODOV LEGISLATÍVNYCH, ORGANIZAČNÝCH, EPIDEMIOLOGICKÝCH ČI ADMINISTRATÍVNO-POVOĽOVACÍCH. V TAKOM PRÍPADE UHRADENÉ ZÁLOHY BUDÚ REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKOM VRÁTENÉ.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR TU !!!