Rally Kopanice

Dôležitá informácia pre registráciu

Registrácia na 5.ročník Rally Kopanice je v plnom prúde a zostáva niečo menej ako 14dní aby ste sa prihlásili. Dôležité info pre zahraničných účastníkov Rally Kopanice 2021. Od 9.7.2021 sa menia pravidlá pre vstup na územie SR. Len zaočkované osoby nemusia absolvovať povinnú domácu karanténu a povinný PCR test najskôr v piaty deň po prekročení hranice, ak predložia na hranici potvrdenie o očkovaní. Za zaočkovanú osobu sa považuje aj tá osoba, ktorá dostala len prvú dávku z vakcín (ide o prechodnú výnimku platnú do 9.8.2021). Prosíme Vás ak ste už vykonali registráciu a tieto podmienky nespĺňate, kontaktujte nás.

Registration for the 5th Kopanice Rally is in full progress and there is less than 14 days for your registration. Important information for abroad participants of Rally Kopanice 2021. From 9.7.2021 the rules for entering the territory of the Slovak Republic will change. Only vaccinated persons do not have to undergo the mandatory domestic quarantine and the mandatory PCR test at the earliest on the 5th day after crossing the border, if they submit a vaccination certificate at the border. A person who has received only the first dose of vaccines is also considered a vaccinated person (this is a temporary exception of rules valid until 9.8.2021). Please contact us if you have already registered and do not meet these conditions. Thank you for your understanding.


Publikovaný

v

,

od

Značky: