Rally Kopanice

Veľká vďaka

Ďakujeme všetkým organizátorom, spoluorganizátorom a členom Rally Kopanice teamu a ich rodinám. Veľká vďaka pánovi starostovi obce Krajné JUDr. Konečníkovi ako aj jedinečnému tímu TJ Rovnosť Krajné za srdečné pohostenie. Poďakovanie patrí sponzorom, všetkým účastníkom 4.ročníka, priateľom a podporovateľom nášho motopodujatia, ako aj všetkým ďalším, ktorí umožnili konanie tohto ročníka aj napriek lživej a klamlivej antikampani. Veľká vďaka Vám všetkým !


Publikovaný

v

,

od

Značky: